autentyzm


autentyzm
autentyzm {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. autentyzmzmie, blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'adekwatne, wierne odtworzenie jakiegoś fragmentu rzeczywistości, zdarzenia, przeżycia, doświadczenia; zgodność z rzeczywistością, wykazywanie cech prawdziwości': {{/stl_7}}{{stl_10}}Autentyzm powieści, postaci, zdarzeń. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • autentyzm — m IV, D. u, Ms. autentyzmzmie, blm «zgodność z rzeczywistością; prawda przeżycia artystycznego wyrażona w dziele sztuki» Autentyzm postaci, realiów, rekwizytów …   Słownik języka polskiego